Hvorfor tilbyde erhvervspraktik?

I er de bedste til at formidle jeres fag og give de unge et indblik i arbejdslivet i jeres virksomhed og branche.

Erhvervspraktikken giver eleverne mulighed for at få indsigt arbejdslivet, afprøve hverdagen i en virksomhed og få kendskab til forskellige jobfunktioner og arbejdsopgaver.

Et praktikforløb giver også eleverne mulighed for at blive klogere på sig selv og det omgivende samfund. Det giver dem indsigt og erfaringer, som de kan trække på, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

For jer er erhvervspraktikken en mulighed for at synliggøre jeres virksomhed og branche. Og måske rekruttere jeres kommende medarbejder - erhvervspraktikken kan nogle gange være den bedste jobsamtale.

Se her hvilke virksomheder, der tilbyder praktik 

Hvad siger I ja til?

Når I modtager en elev i erhvervspraktik, siger I ja til:

 • at tage imod et ungt menneske, som måske skal gøre sine første erfaringer med arbejdslivet
 • at vise den unge hverdagen, arbejdslivet, job– og karrieremuligheder i jeres virksomhed
 • at tilrettelægge et program for praktikken, hvor den unge får indsigt i jeres virksomhed, medarbejdere og arbejdsopgaver
 • at tilrettelægge et program, hvor den unge er aktiv og deltager i konkrete arbejdsopgaver
 • at give den unge en oplevelse, der kan have stor betydning for et kommende uddannelsesvalg.

Husk at forventningsafstemme med den unge inden eller i starten af praktikken

84 % af eleverne lærte noget nyt af at være i praktik, og 56 % har fået nye ideer til uddannelse og job

Generel information om erhvervspraktik

I Aarhus Kommune har byrådet besluttet, at alle elever i de ældste klasser skal i erhvervspraktik.

Skolerne vælger selv hvornår i løbet af skoleåret eleverne skal i praktik og hvor lang tid de er i praktik.

Generelt gælder det at:

 • eleverne går i 8., 9. eller 10. klasse, når de skal i praktik
 • praktikken varer typisk 2-5 dage
 • I indgår en praktikaftale med elev, forældre og skolen
 • eleverne er dækket af Statens erstatningsordning
 • eleverne må arbejde 8 timer om dagen (ikke mellem kl. 20.00-06.00)

Hvad må en elev i erhvervspraktik?

Arbejdsmiljølovgivningen indeholder regler for elever, der udfører arbejde under erhvervspraktik:

 • Elever, som er 13 år, må udføre lettere arbejde, men må ikke beskæftige sig med eller være i nærheden af maskiner eller farlige stoffer og materialer.
 • Elever, der er fyldt 14 år, må gerne udføre arbejde af lidt tungere eller mere omfattende karakter. Eleven må også anvende ufarlige maskiner (f.eks. boremaskiner/malkemaskiner og anvende mindre farlige stoffer og materialer)

For begge gælder, at arbejdet ikke må være farligt eller omfattet af forbud i Arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere uddybende om hvad eleverne må og ikke må i Ungebekendtgørelsen.

Bliv praktikvirksomhed

Vil I høre mere om det at være praktikvirksomhed eller oprettes som praktikvirksomhed, så udfyld formularen nedenfor