Erhvervsplaymaker

Christina Højlund

Som erhvervsplaymaker har jeg fokus på samarbejde mellem skoler og virksomheder og mellem skoler og erhvervsuddannelser. Jeg fungerer som bindeled, laver aftaler med virksomheder og erhvervsuddannelser og samarbejder om at udvikle forløb til skolerne. 

Jeg har særligt fokus på at skabe udsyn mod og indsigt i arbejdsliv for alle børn og unge, som en naturlig og integreret del af skolen og undervisning i fagene. Jeg er optaget af praksisfaglighed som udgangspunkt for at give børn og unge udsyn mod og indsigt i arbejdsliv.

Kontakt mig angående:

Skoler: Hvis I har spørgsmål, forslag til aktiviteter, brug for sparring eller hjælp til samarbejdet med virksomheder.

Virksomheder: Hvis I er nysgerrige på samarbejdet med folkeskolerne.

Mail: chhokn [at] aarhus [dot] dk

Mobil: 4185 4000

Udbud af aktiviteter

Erhvervsguide

Anders Winding

Som erhvervsguide har jeg til opgave at etablere aftaler om særligt tilrettelagte praktikforløb (folkeskolelovens §9, stk. 4 og §33, stk. 5), herunder dialog med den unge, forældre, skole og virksomheder.  

Målgruppen er elever i 8.-10. klasse, der ikke altid føler sig godt tilpas i deres dagligdag i skolen og af grunde, der kan variere, trænger til et alternativ til den vante klasseundervisning.

Jeg understøtter de unge og arbejder med at bygge bro til arbejdspladser og virksomheder i Aarhus Kommune. 

Kontakt mig angående:

Skoler: Hjælp til etablering af særligt tilrettelagt praktikforløb for elever i 8.-10. klasse indenfor almenområdet.

Virksomheder: Hvis I vil modtage en ung i et længerevarende praktikforløb.

Mail: andwi [at] aarhus [dot] dk

Mobil: 2384 7354

Om særligt tilrettelagte praktikker

Praktikguide

Mark Skiffard

Som praktikguide arbejder jeg med den obligatoriske erhvervspraktik i almen- og specialklasser. 

Jeg understøtter skoler i at anvende praktikbanken, så eleverne kan matches med de relevante virksomheder og dermed sikre en god oplevelse for begge parter. Jeg tager gerne ud til jeres klasser og introducerer eleverne for formålet med den obligatoriske erhvervspraktik. Herunder anvendelsen af sitet og hele processen med at få søgt efter relevante praktikpladser samt elevernes tilgang i kontakten til virksomheden. 

Kontakt mig angående:  

Skoler: Hjælp til den obligatoriske erhvervspraktik i 8. og/eller 9. klasse + 10. klasse samt Specialklasser. 

Virksomheder: Hvis I gerne vil indgå i Aarhus Kommunes praktikbank. 

Mail: masks [at] aarhus [dot] dk

Mobil: 2384 3533

Om erhvervspraktikken