Formål med erhvervspraktik

En uge eller 3 dage i erhvervspraktik kan gøre en stor forskel. Gennem erhvervspraktikken får eleverne erfaringer med arbejdslivet.

De får mulighed for at udfordre dem selv, afprøve egne styrker og kompetencer og måske opdage noget nyt om dem selv.

Erhvervspraktikken kan også give eleverne mulighed for at afprøve interesser, ideer og drømme.

I løbet af erhvervspraktikken kan eleven få:

  • indsigt i hverdagen på en arbejdsplads
  • indsigt i arbejdslivets vilkår
  • kendskab til konkrete arbejdsopgaver
  • motivation for skole og uddannelse
  • ideer til uddannelsesvalg

Erhvervspraktikken i undervisningen

Erhvervspraktikken er en del af undervisningen. Derfor er det vigtigt, at I arbejder med praktikken både før, under og efter.

Før praktikken kan I fx arbejde med elevernes forventninger til praktikken, hvordan de skal opføre sig på en arbejdsplads og hvilke spørgsmål, eleven gerne vil have svar på.

Under praktikken kan eleven fx interviewe en medarbejder, lave en præsentation af virksomheden, tage billeder af arbejdsopgaver eller skrive log-bog.

Efter praktikken kan I fx afsætte tid til, at eleverne præsenterer deres praktiksted og erfaringer fra praktikken, drøfte refleksionsspørgsmål eller undersøge uddannelsesveje i virksomheden.

 

84 % af eleverne lærte noget nyt i deres erhvervspraktik

56 % af eleverne fik nye ideer til uddannelse og job i deres erhvervspraktik

Inspiration til arbejdet med erhvervspraktikken

Her kan du finde inspiration til at arbejde med erhvervspraktikken i undervisningen før, under og efter.

Aarhus Kommunes praktikbank

I praktikbanken kan I finde forskellige praktikmuligheder. Find oplysninger om praktikbanken her.

Materialer til erhvervspraktikken

Her kan I finde praktikaftale, eksempler på ansøgning og andre materialer, som kan hjælpe, når eleverne skal i praktik