Hvad er Udsyn mod arbejdsliv?

Udsyn mod arbejdsliv er en del af skolens uddannelses- og dannelsesopgave fra 0. til 9. klasse. Udsyn mod arbejdsliv skal være integreret i skolens hverdag og undervisning i fagene. Det handler om at give børn og unge:

  • indsigt i arbejdslivet og i uddannelses- og karrieremuligheder.
  • mulighed for at undersøge, erfare og opleve den omverden, de er en del af, så de bliver klogere på dem selv, deres styrker, interesser og drømme.
  • forståelse for samfundets sammenhængskraft, så de får indsigt i og anerkender andre unges interesser og valg.
  • anderledes undervisning, der bidrager til en balance mellem en boglig og praktisk skoledag.

Hvordan Udsyn mod arbejdsliv?

Udsyn mod arbejdsliv bidrager til en mere praksisrettet undervisning i fagene, Det understøtter den faglige læring og knytter an til det timeløse fag Uddannelse og Job. Udsyn mod arbejdsliv handler om:

  • aktiviteter, der udvider børn og unges horisonter, bevidsthed om muligheder og grundlag for uddannelsesvalg.
  • erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, undervisning i skolens fag og andre aktiviteter, der giver børn og unge indsigt i forskellige uddannelses- og jobmuligheder.

Udsyn mod arbejdsliv lægger op til samarbejde med fx virksomheder, offentlige arbejdspladser og erhvervsuddannelser.  Der kan være flere måder at arbejde med Udsyn mod arbejdsliv.

Fire måder at arbejde med Udsyn mod arbejdsliv

Viden og indsigt i arbejdsliv

Fokus: Undersøge og få indblik i mange forskellige former for arbejdsliv. Fx hvad laver en industritekniker, en SOSU-assistent, en læge eller en plastmager. 

Tilrettelæggelse: Klassepraktik, individuel erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, interview med familiemedlemmer eller medarbejdere på en arbejdsplads.

 

Autentiske problemstillinger

Fokus: Arbejde med en konkret opgave eller udfordring, som eleverne løser i samarbejde med virksomheden eller i undervisningen på skolen.

Tilrettelæggelse: I den fagfaglige undervisning, på temadage eller i projektuger, hvor eleverne ofte arbejder i innovative og entreprenørielle processer.

Skolens fag i virkeligheden

Fokus: Arbejde med skolens fag i en anden sammenhæng. Fx hvordan vi bruger matematik til at bygge et hus, biologi til at passe dyr eller fysik til pleje og omsorg i sundhedssektoren.

Tilrettelæggelse: Besøg på en virksomhed, hvor eleverne får indsigt i fagenes anvendelse eller besøg af ’eksperter’ i undervisningen, der viser, hvordan de anvender fagene i deres arbejde.

 

Viden og indsigt i uddannelse

Fokus: Undersøge og få indsigt i forskellige uddannelser, uddannelsesmuligheder og forskellige veje til samme job.

Tilrettelæggelse: Besøg på erhvervsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner, vejledningsaktiviteter, egne undersøgelser af uddannelsesveje, besøg af rollemodeller mv.