Praktikbanken

I praktikbanken finder I virksomheder og offentlige arbejdspladser, som alle har sagt ja til at modtage elever i erhvervspraktik.

Hvert praktikopslag rummer en kort beskrivelse af praktikken, hvad eleven kan forvente i praktikken, samt hvad praktikstedet forventer af eleven.

Derudover er der praktiske oplysninger om fx mødetid, eventuelle krav til påklædning, perioder for praktik og kontaktoplysninger til praktikstedet.

Praktikopslaget er ikke en garanti for en praktikplads - det afhænger af om praktikstedet har tid og ressourcer til at have elever i praktik på det pågældende tidspunkt.

Hvad siger virksomhederne?

Virksomhederne og de offentlige arbejdspladser, som er en del af praktikbanken har brug for:

At blive kontaktet i god tid ang. praktik, så de kan planlægge en god praktik for eleven. SÅ: Det er vigtigt, at eleverne er tidligt ude fx 1. måned før de skal i praktik.

At få information om formålet med erhvervspraktikken. SÅ: Lad eleverne give virksomheden folderen: "Erhvervspraktik - en guide til virksomheder", som du finder her.

At forventningsafstemme med eleven. SÅ: Det er vigtigt, at eleverne spørger ind til fx hvilke typer arbejdsopgaver, der er i praktikken og til praktiske forhold.

I kan bidrage til praktikbanken

Hvis I kender til gode praktiksteder, så opfordre dem til at blive en del af praktikbanken - det kan de gøre ved at skrive eller ringe til Erhvervsplaymaker Christina Højlund på chhokn [at] aarhus [dot] dk eller mobil 4185 4000. De kan også skrive på kontaktformularen nederst på denne side: Tilbyd erhvervspraktik udsynmodarbejdsliv.dk.

Hvis I synes, der mangler praktiksteder indenfor særlige brancher, jobfunktioner eller geografiske områder, så skriv eller ring til Erhvervsplaymaker Christina Højlund på chhokn [at] aarhus [dot] dk eller mobil 4185 4000.

Inspiration til arbejdet med erhvervspraktikken

Her kan du finde inspiration til at arbejde med erhvervspraktikken i undervisningen før, under og efter.

Find en erhvervspraktikplads

Her kan I søge efter forskellige erhverspraktikpladser. I kan søge på brancher, geografi eller interesse.

Materialer til erhvervspraktikken

Her kan I finde praktikaftale, eksempler på ansøgning og andre materialer, som kan hjælpe, når eleverne skal i praktik