Gratis

Viden om unge uddannelsesvalg

Beskrivelse

Hvad ved vi om unges uddannelsesvalg? Og hvordan kan vi styrke unges fundament for valg af ungdomsuddannelse? Her kan du finder nye undersøgelser og rapporter, der på forskelligvis præsenterer viden og anbefalinger til undervisning og vejledning.

Unges valg af ungdomsuddannelse ligger (nogenlunde) fast i 8. klasse, så hvis vi gerne vil udfordre og åbne unges horisonter og blikke for uddannelses- og jobmuligheder, så skal vi gøre noget andet og mere end vi gør nu. En del af anbefalingerne handler om aktiviteter, der kan udvide unges horisontudvidelse og mulighedsbevidsthed om uddannelse, job og arbejdsliv skal:

  • Skal begynde fra en tidlig alder
  • Være en del af en sammenhængende helhed – ikke isolerede begivenheder
  • Integreres i hverdagen og skolens undervisning
  • Være erfaringsbaserede og dialogiske
  • Rammesættes som en nysgerrighed på sig selv, andre og det samfund vi er en del af (og dermed ikke med fokus på valget)

Forventninger

Under materialer finder du fire forskellige materialer. 

De første to materialer er anbefalingerne fra det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse. Et styrket fundament for valg af ungdomsuddannelser - Anbefalinger for det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse præsenterer de drøftelser, som parterne for Det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse har haft i perioden 2020-2022. Rapporten indeholder parternes fælles anbefalinger til børne- og undervisningsministeren til, hvordan grundlaget for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse kan styrkes for eleverne i folkeskolen. Faktaark - Bilag til anbefalinger for det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse præsenterer en række udvalgte elementer og aktiviteter i folkeskolen, der støtter elevers læring, progression og valgproces frem mod overgangen til ungdomsuddannelse.

Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en undersøgelse af unges uddannelsesvalg set i et forløbsperspektiv fra 8. klasse til ungdomsuddannelse.

Vidennotatet om skoleelevers læring om uddannelse og arbejde samler forskning om, hvorfor det er vigtigt, at skolens undervisning understøtter og udvider elevernes perspektiv på uddannelse, arbejde og på sig selv.

Materiale

Et styrket fundament for valg af ungdomsuddannelser - Anbefalinger for det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse

Faktaark - Bilag til anbefalinger for det nationale program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse

Unges valgproces og start på ungdomsuddannelse - Danmarks Evalueringsinstitut

Viden om SKOLEELEVERS LÆRING OM UDDANNELSE OG ARBEJDE