Gratis

Robotoperatør - AARHUS TECH

Beskrivelse

Programmering, industrirobotter, fjernstyrede mikro-lastbiler, matematik og logistik i samarbejde med AARHUS TECH 

I dette forløb får dine elever indblik i, hvilke opgaver man møder, når man arbejder med IT, transport og logistik. Eleverne skal bl.a. 

 • Arbejde som chauffører og operatører i egen virksomhed
 • Erhverve et kørekort til lastbil og et robotoperatør-certifikat
 • Styre en miniudgave af en industrirobot
 • Laste og køre en mikro-lastbil
 • Samarbejde med andre virksomheder

Under besøget på AARHUS TECH bliver eleverne Dobot robotoperatører og mikro-lastbilchauffører. For at blive certificeret robotoperatør bliver klassen introduceret til en Dobot, som er en miniudgave af en typisk industrirobot. De lærer at programmere Dobot’en skal derefter udføre specifikke lasteopgaver.

Kørekortet til mikro-lastbilerne erhverves ved at løse opgaver, hvor man skal styre de fjernstyrede lastbiler mellem lastehallerne, hvor Dobotterne står og et fjernlager, hvor der skal hentes gods til lasteopgaverne. I løbet af dagen bytter eleverne roller, så alle kommer igennem begge certificeringer. Dagen rundes af med et logistikspil, hvor hvert firma udfører bestillingsopgaver.

Forløbet er tredelt i et før, under og efter besøget, så der er en tydelig rød tråd for eleverne, der viser, at teori og praksisnær undervisning går hånd i hånd.

Forventninger

Forløbet er centralt finaniseret og udviklet af folkeskolelærere i samarbejde med lærere fra IT, medie og teknik fra AARHUS TECH. I kan forvente et forløb, som giver eleverne indblik i hvordan skolens fag anvendes i sammenhænge, der relaterer sig til forskellige erhverv og fag.

Der er en klar forventning fra AARHUS TECH at I arbejder med de obligatoriske forberedelsesopgaver, der hører til forløbet. Forberedelsesopgaverne har en varighed på 4-6 lektioner. Derudover ligger 2-4 lektions undervisning efter forløbet. Den endelige lærervejledning til forløbet kommer i løbet af august. I løbet august kommer forløbet også på MOMO.

På selve dagen står lærerne fra AARHUS TECH for undervisningen og dermed den didaktiske opgave. Som lærer har du det pædagogiske ansvar for at eleverne deltager aktivt på dagen. Derfor er det vigtigt, at du deltager aktivt, har de faglige briller på og hjælper eleverne med at ‘oversætte’ undervisningens indhold, hvis du oplever, at der er behov for det.

Eleverne skal derudover være informeret om, at de kommer på besøg på en skole og en arbejdsplads, hvor de pågældende regler og rammer skal overholdes - både af sikkerhedshensyn og af hensyn til dem, der har deres daglige gang på skolen.

Forberedelse

Forberedelsen til dagen på AARHUS TECH rummer bl.a.

 • Et oplæg i matematik, hvor der er fokus på x,y,z akser og en rotationsdimension.
 • Opgaver til transport og logistikområdet.
 • En kreativ opgave, hvor der skal laves et logo.
 • En let indføring i industrirobotter.

Det er vigtigt, at klassen før besøget er delt op i 4-mandsgrupper, som har oprettet hver deres firmaer. Grupperne skal som en del af forberedelsen have fundet et virksomhedsnavn samt lavet et logo til deres firma. Logoet skal printes ud jf. skabelon og medbringes på erhvervsdagen. Her skal de sættes ved lastehallen (Dobot) og på begge sider af lastbilerne.

Uddybning af lektionsindhold kommer i lærervejledningen i august.

Aktiviteter

På AARHUS TECH vil eleverne få tildelt følgende roller:

 • Logistikansvarlig
 • Chauffør
 • Robotoperatør: Programmør
 • Robotoperatør: Tekniker

I løbet byttes rundt, så eleverne får afprøvet alle rollerne:

På AARHUS TECH vil undervisningen tage udgangspunkt i denne powerpoint.

Efterbehandling

Efterbehandlingen af forløbet består af 2 obligatoriske opgaver og 2 ekstra opgaver.

Opgaverne kommer i lærervejledningen og på MOMO i august.

Sted
AARHUS TECH
Halmstadsgade 6
8200 Aarhus N

Der kan søges om refusion for transportudgifter (gruppebillet/rekvirering af bus).

Kriterier for refusion

Materiale

Lærervejledning til forløbet, som rummer alle materialer, som skal benyttes i forberedelsen og efterbehandlingen af forløbet.

Forløbet er også tilgængelig på MOMO.

Tilmelding