Gratis

KAOS – hvordan passer vi på kroppen? SOSU OJ

Beskrivelse

Sundhed, ernæring, sygdomsforebyggelse, empati og omsorg. Undervisningsdagen på SOSU Østjylland er fyldt med mange forskellige aktiviteter og hvor eleverne på skift skal afprøve og løse forskellige opgaver, som binder fag i folkeskolen sammen med sundhed, sygdomsforebyggelse og pleje.

Eleverne skal bl.a.:

  • Arbejde med udgangspunkt i en case
  • Lære om sundhed, sygdomsforebyggelse og ernæring
  • På opgaveløb, så de får pulsen op
  • Tilberede og spise deres egen sunde frokost
  • Arbejde på sengestuen med medicinhåndtering, hygiejne, blodtryksmåling og andet sundhedsfagligt
  • Snakke om empati, tryghed, personlige grænser og relationer til andre mennesker i omsorgsarbejde

Forløbet er tredelt i et før, under og efter besøget, så der er en tydelig rød tråd for eleverne, der viser, at teori og praksisnær undervisning går hånd i hånd.

Forventninger

Forløbet er centralt finansieret og udviklet af folkeskolelærere i samarbejde med lærere fra SOSU Østjylland. I kan forvente et forløb, som giver eleverne indblik i hvordan skolens fag anvendes i sammenhænge, der relaterer sig til forskellige erhverv og fag.

Der er en klar forventning fra SOSU Østjylland at I arbejder med de obligatoriske forberedelsesopgaver, der hører til forløbet. Forberedelsesopgaverne har en varighed på 4-6 lektioner. Derudover ligger 2-4 lektions undervisning efter forløbet. Lærervejledning ligger under 'Materialer'.

På selve dagen står lærere og elever fra SOSU Østjylland for undervisningen og dermed den didaktiske opgave. Som lærer har du det pædagogiske ansvar for at eleverne deltager aktivt på dagen. Derfor er det vigtigt, at du deltager aktivt, har de faglige briller på og hjælper eleverne med at ‘oversætte’ undervisningens indhold, hvis du oplever, at der er behov for det.

Eleverne skal derudover være informeret om, at de kommer på besøg på en skole og en arbejdsplads, hvor de pågældende regler og rammer skal overholdes - både af sikkerhedshensyn og af hensyn til dem, der har deres daglige gang på skolen.

Forberedelse

Forberedelsen til dagen på SOSU Østjylland rummer bl.a.:

  • Introduktion til Y-tallerkenen og tilhørende opgaver
  • Film med SOSU-elever og tilhørende opgaver, hvor eleverne skal snakke om empati, relationer, pleje, omsorg, øjenkontakt, sårbarhed og grænser og hvor eleverne skal 'spotte fem fejl'
  • En video med 'Anders', som er hovedperson i den case eleverne kommer til at arbejde med på SOSU Østjylland - her skal eleverne lægge mærke til hvad Anders spiser, hans livsstil og helbred
  • Tillidsøvelser og skriveopgaver

Inden dagen på SOSU Østjylland skal eleverne være inddelt i grupper med 3-4 elever i hver gruppe.

Lærervejledning ligger under 'Materialer'.

Aktiviteter

Dagen på SOSU Østjylland består af en række forskellige aktiviteter.

 

I løbet af dagen skal læreren tage billeder af de forskellige aktiviteter - billederne skal bruges i efterbearbejdningen hjemme på skolen.

 

Efterbehandling

I efterbehandlingen skal eleverne skrive en afrapportering omkring Anders, som de både har mødt i forberedelsesmaterialet og i undervisningen på SOSU Østjylland. 

Lærervejledning ligger under 'Materialer'.

Sted
SOSU Østjylland
Hedeager 33
8200 Aarhus N

Der kan søges om refusion for transportudgifter (gruppebillet/rekvirering af bus).

Kriterier for refusion

Materiale

Lærervejledning til forløbet, som rummer alle materialer og videoer, som skal benyttes i forberedelsen og efterbehandlingen af forløbet.

Forløbet ligger ligeledes på MOMO i en elevrettet udgave.

Tilmelding