Gratis

Jobsnuser for 7. klasse (Booking åbner juni)

Beskrivelse

Skal dine elever opleve 2 dage, hvor de snuser til forskellige brancher, fag og job? Jobsnuser er et to-dagsarrangement, hvor 7. klasser møder forskellige faglærte jobs – én dag hjemme på skolen og én dag ude i en virksomhed. 

 

ALLE PLADSER I SKOLEÅRET 23/24 ER BOOKET. MEN DER ÅBNES FOR BOOKING IGEN I JUNI 2024 TIL SKOLEÅRET 24/25

 

Tilmeld din klasse til jobsnuser i uge 45 (8.+9. november 2023) eller uge 15 (8.+9. april 2024), 17 (23.+24.april 2024) eller 20 (15.+16. maj 2024). JOBSNUSER UDBYDES IGEN I SKOLEÅRET 24/25

Dag 1 (alle uger - enten 8. november 2023, 8. april, 23. april eller 15. maj 2024)

Dag 1 foregår hjemme på egen skole. Klassen får besøg af en virksomhed og rollemodel (lærling/elev). Rollemodellen fortæller om sin uddannelse og motiverer sit uddannelsesvalg.

Herefter står virksomheden og rollemodellen for en praksisrettet workshop, hvor eleverne arbejder med autentiske arbejdsopgaver. De fag klasserne bl.a. kan få besøg af er: SOSU, tømrer, elektriker, kok og bager. 

I skal sørge for:

  • egnet lokale - hvis dagen kræver særlige forhold, modtager I oplysninger om det
  • indkøb af eventuelle materialer - hvis dagen kræver materialer, modtager I en materialeliste. Udgifter dækkes efterfølgende
  • forberedelse og efterbehandling af dagen - materiale fremsendes

Dag 2

Dag 2 (uge 15 - 9. april 2024 og uge 20 - 15. maj 2024) foregår ude af huset, hvor I besøger en virksomhed. Eleverne præsenteres her for virksomhedens branche, fag og produkter, samt møder rollemodeller, der er ansat i virksomheden. 

Dagens indhold vil være afhængig af branche, men består af en kombination af oplæg, rundvisning og praksisrettede elementer. Forud for dagen kan der være en forberedende aktivitet, som hænger sammen med besøget. 

De virksomheder klasserne kan komme på besøg hos er bl.a. inden for brancherne: Industri, byggeri, butik og hotel. 

Dag 2 (uge 17 - 24. april 2024) skal eleverne møde gartnere og anlægsgartnere og prøve kræfter med de arbejdsopgaver som knytter sig til disse fag. Dagen foregår Jordbrugets Uddannelsescenter, som stiller deres øvelseshaller til rådighed og sørger for materialer og udstyr til dagen. Anlægsgartner- og gartnervirksomheder står for at præsentere eleverne for arbejdet som anlægsgartner og gartner og sikre eleverne hands-on erfaringer med deres fag gennem praksisrettede workshops. 

Dag 2 (uge 45 - 9. november) her afprøves alle forløb på virksomhederne incl. Jordbrugets Uddannelsescenter

I skal sørge for:

  • befordring til og fra virksomheden - der ydes refusion for befordring 
  • forberedelse og efterbehandling af dagen - materiale fremsendes

 

Indholdet på dagene og materialer er udviklet og afprøvet i samarbejde mellem elever, lærer, virksomheder og erhvervsplaymaker. 

Det er ikke muligt at vælge, hvilke brancher/fag I kommer til at opleve, men I får oplyst brancher/fag i god tid inden selve dagen.

Forventninger

Formålet med jobsnuser-dagene er, at eleverne får hands-on erfaringer med fagene, at de møder medarbejdere med faglært baggrund og får et indblik i jobbet og hverdagen i faget. 

I skoleåret 23/24 har 35 7. klasser mulighed for at deltage i jobsnuser-arrangementet.  Jobsnuser afviklet i uge 45 (5 klasser), uge 15 (10. klasser), uge 17 (10 klasser) og uge 20 (10 klasser). 

Jobsnuser er en del af den samlede tilbudspakke som skoler i Aarhus Kommune kan benytte sig af i deres arbejde med det obligatoriske emne Uddannelse og Job. Jobsnuser er udviklet i samarbejde med FH Aarhus.

Tilmelding

Har du spørgsmål til jobsnuser-arrangementet - kontakt Erhvervsplaymaker Christina Højlund, 4185 4000 eller chhokn [at] aarhus [dot] dk

 

Tilmelding foregår ved booking nedenfor.

OBS: Det er ikke muligt at vælge, hvilke brancher/fag I kommer til at opleve, men I får oplyst brancher/fag i god tid inden selve dagen.

Tilmelding