Gratis

Jobdetektiver i lokalområdet

Beskrivelse

Dette forløb handler i den grad om at udvide elevene udsyn i lokalområdet. Jobdetektiver fokuserer på, hvilke job der er på en arbejdsplads. Eleverne skal nu udvælge en lokal arbejdsplads og finde ud af hvilke job der er på denne arbejdsplads. Dernæst skal de lave interview med nogle af de personer, der arbejder på skolen.

Til sidst skal de fortælle de andre i klassen, hvad de fandt ud af om de job, der er i lokalområdet. 

 

Forventninger

Forløbet skal give eleverne indsigt i mange forskellige arbejdspladser og jobtyper.

Undersøg lokalområdet

I grupper af 2-3 skal eleverne starte med at undersøge deres lokalområde til fods. Undervejs skal de notere hvilke arbejdspladser de finder.

I klassen laves en fælles oversigt over de arbejdspladser, som de er stødt på. Herefter skal de søge efter mere information om arbejdspladsen/virksomheden. Dette føjes til en fælles liste.

Læreren kan supplere med andre arbejdspladser og fx fortælle om forskellen på private og offentlige arbejdspladser.

Undersøg arbejdspladsen

Gruppevis skal eleverne undersøge hvilke jobfunktioner de tror er på arbejdspladserne.

Herefter skal de vælge en arbejdsplads, som de gerne vil arbejde videre med.

Interview på arbejdspladsen

Eleverne skal nu i gang med at undersøge den valgte arbejdsplads, hvilke jobtyper der er på arbejdspladsen, hvad de forskellige job indeholder af arbejdsopgaver, og hvilke kompetencer man skal besidde.

Tag en kort snak med eleverne om, hvad det betyder at interviewe nogen.

  • Snak om, at hv- spørgsmål er bedre, fordi de svar man får er længere svar og mere uddybende.
  • Aftal, hvordan de skal huske, hvad der er blevet sagt. (Skal de optage det på bånd eller film, eller skal de skrive/tegne svarene ned?)
  • Grupperne kontakter arbejdspladsen og spørger om lov til at interviewe en medarbejder
  • Hver gruppe skal forberede 20 spørgsmål, de kan stille til den person, de skal interviewe. 
  • Gennemgå spørgsmålene på klassen. (Man kan inspireres af hinandens spørgsmål)
  • Hvis der er mere tid, eller man har brug for mere ”opvarmning”, kan man lave en lille øvelse, hvor eleverne interviewer hinanden om fx fritidsaktivitet, om det at gå i skole etc.

Efterbehandling

I efterbehandling af deres interview kan eleverne lave små grafiske illustrationer eller fremlægge for andre grupper/klassen