Gratis

Hvad laver min familie

Beskrivelse

Hvad laver mine forældre? Hvad laver min familie? Hvilke tanker har de haft om karriereveje og uddannelse?

I forløbet skal eleverne lave deres familiestamtræ og finde ud af hvilke uddannelser og jobs der er i deres familie.

Forventninger

Formålet med dette forløb et at gøre eleverne bevidste om hvilke forskellige jobs, der er at finde i deres egen familie ved at være nysgerrige og undersøgende. På den måde arbejdes med elevernes udsyn.

Sidst i forløbet arbejdes der med elevernes egne indsigt og kompetencer.

Tankerne omkring dette arbejde kan føre dem til egne drømme om uddannelse og job.

Forberedelse

Før eleverne skal arbejde med jobstamtræet, er det en god idé at forberede forældrene på forløbet, så de kan bistå eleverne, når de skal finde oplysninger til deres familiestamtræ; ligesom der forud for forløbet skal findes nogle forældre/bedsteforældre, der vil komme på skolen og fortælle om, hvad de laver.

For at eleverne og de besøgende får mest muligt ud af besøget, anbefales det at der udsendes et forventningsbrev til de voksne, der vil komme og fortælle.

I oplæggene fra gæstelærerne er det vigtigt at have fokus på, at dette handler om job og valg. Ved forældregenerationen vil det modsat bedsteforældregenerationen ofte blive en karrierevejsfortælling, idet mange mennesker i dag skifter karriere eller job.

Ligeledes er det vigtigt at afstemme længden af oplæggene. Hvis der blandt oplægsholderne findes personer, der har haft mange karriereskift, kan lektionen blive længere, idet det er vigtigt, at der er tid til at eleverne får blik for, hvad de forskellige job (i kort form) indeholder af arbejdsfunktioner og kompetencer.

Hermed et forslag til oplæg til den besøgende Oplæg på 10-15 minutter, hvor du kommer ind på:

  • Præsentation af dig og dit arbejde/uddannelse, hvilke kompetencer er vigtige i mit job
  • Egen karrierevej – Hvorfor traf jeg de valg, jeg gjorde?
  • Hvilke traditioner var/er der i min familie i forhold til job og uddannelse?
  • Hvordan var forventningerne i den tid jeg voksede op i til uddannelse og job
Aktiviteter

Elevernes skal præsenteres for stamtræet tidligt i forløbet således de kender produktet, der skal laves. Læreren kan evt. udfylde sit eget, som stilladsering for eleverne. Vedhæftet fil viser, hvordan et stamtræ kunne udformes. I samarbejde med billedkunstlæreren kunne man evt. udarbejde en anden form, så det bliver mere personligt for eleverne.

Arbejdet med elevernes egne jobstamtræ: Eleverne introduceres for stamtræet og det uddybes, hvordan de skal udfylde deres eget jobstamtræ. Om man vælger, at eleverne skal udfylde jobstamtræet med tekst (titler på job) eller billeder af de erhverv, det drejer sig om eller begge dele, er op til den enkelte underviser.

Det er vigtigt, at eleverne har tid imellem arbejdet påbegyndes og til det afsluttes til at have en dialog med deres forældre om deres bedsteforældre og evt. oldeforældres arbejds-/karriereveje.

Når eleverne er færdige med deres jobstamtræ, fremlægger hver elev sit jobstamtræ for klassen. Ukendte job forklares, så eleverne udvider deres viden om job, og hvad man laver i de forskellige job.

Jobstamtræerne hænges op i klassen i en periode, så elevernes refleksion kan fortsætte. Eleverne skal herefter udfylde deres eget felt med deres drømme om, hvad de tror, de skal arbejde med, når de er voksne. Der er også mulighed for at arbejde med jobstamtræet i Book Creator, hvor hvert familiemedlem evt kan få hver sin side.

Ved brug af Book Creator arbejdes der ligeledes med elevernes it – kompetencer og formidling gennem it.

Efterbehandling

Efter alle stamtræ er lavet og alle eleverne har fremlagt, kan eleverne med en makker gå rundt og finde de tre job, som de fandt mest interessante. Sammen med deres makker skal de forsøge at sætte ord på, hvorfor netop det job lød spændende. Vedhæftet fil viser et grundskema, som eleverne kan udfylde, mens de går rundt. Skemaet kan med fordel udvides og eleverne kan evt selv designe layout.

Forløbet kan, hvis muligt afsluttes med et besøg på en af forældrerens arbejdsplads.

Materiale

Skabelon til familiestamtræ og refleksionsspørgsmål