Gratis

Fra gård til gaffel - (Booking åbner i juni)

Beskrivelse

Fødevareproduktion, landbrug, madkultur, klima, befolkningstilvækst og madsplid. 

ALLE DATOER I SKOLEÅRET 23/24 ER BOOKET. DER ÅBNES FOR BOOKINGER I JUNI TIL SKOLEÅRET 24/25

I dette forløb får dine elever indblik i hvordan madkultur hænger sammen med lokalt landbrug og fødevareproduktion i hele verden, befolkningstilvækst, madspild og (måske) nye madvaner grundet klimakrisen.

Undervisningsforløbet giver bl.a. eleverne viden og oplevelser med:

 • Næringsstofferne i mad herunder med fokus på protein
 • Madkultur i Danmark, hvor proteinkilden har været kød
 • Landbrug i Danmark
 • Produktion af foder i verden
 • Hvordan man som forbruger kan tage et valg, hvor proteinkilden er mere klimavenlig

Forløbet er tredelt i et før, under og efter besøget, så der er en tydelig rød tråd for eleverne, der viser, at teori og praksisnær undervisning går hånd i hånd.

OBS: Det er vigtigt, at eleverne ved, at de skal tilbringe dagen på en gård både ude og inde. HUSK derfor praktisk tøj og sko, som passer til vejret og som må blive beskidt.

Forventninger

Forløbet er centralt finansieret og udviklet af folkeskolelærere i samarbejde med lærere fra Jordbrugets Uddannelsescenter. I kan forvente et forløb, som giver eleverne indblik i hvordan skolens fag anvendes i sammenhænge, der relaterer sig til forskellige erhverv og fag.

Der er en klar forventning fra Jordbrugets Uddannelsescenter at I arbejder med de obligatoriske forberedelsesopgaver, der hører til forløbet. Forberedelsesopgaverne har en varighed på 4-6 lektioner og foregår både i Madkundskab og i Natur/teknologi. Derudover ligger 3-4 lektions undervisning efter forløbet i Natur/teknologi og evt. i Madkundskab. Lærervejledning ligger under 'Materialer'.

På selve dagen står lærerne fra Jordbrugets Uddannelsescenter for undervisningen og dermed den didaktiske opgave. Som lærer har du det pædagogiske ansvar for at eleverne deltager aktivt på dagen. Derfor er det vigtigt, at du deltager aktivt, har de faglige briller på og hjælper eleverne med at ‘oversætte’ undervisningens indhold, hvis du oplever, at der er behov for det.

Eleverne skal derudover være informeret om, at de kommer på besøg på en skole og en arbejdsplads, hvor de pågældende regler og rammer skal overholdes - både af sikkerhedshensyn og af hensyn til dem, der har deres daglige gang på skolen.

OBS: Undervisningsdagen på Jordbrugets Uddannelsescenter kan variere afhængig af sæson og årstid, da dagen inkluderer forskellige korntyper og besøg på marker og i stalde.

Forberedelse

Forberedelsen til dagen på Jordbrugets Uddannelsescenter knytter sig både til Madkundskab og i Natur/teknologi med 2-3 lektioner i hvert fag.

I lærervejledningen er der blandt andet:

 • Opgaver om næringsstoffer, herunder fokus på protein
 • Opgaver om madkultur i Danmark, hvor proteinkilden har været fra kød
 • Viden om landbrug i Danmark

Lærervejledning ligger under 'Materialer'

Det er vigtigt, at eleverne ved, at de skal tilbringe dagen på en gård både ude og inde. HUSK derfor praktisk tøj og sko, som passer til vejret og som må blive beskidt.

Aktiviteter

På Jordbrugets Uddannelsescenter skal eleverne bl.a.:

 • Ud i marken og i stalden, hvor de lærer om foderets vej til deres tallerken og møder nye proteinkilder, som måske finder vej til tallerkenen.
 • Introduceres til dyr, planter og maskiner
 • Måle og veje foder til køerne
 • Møde de eksotiske dyr og høre om pasningen af dem
 • Tilberede og smage på fremtidens proteinkilder
Efterbehandling

I efterbehandlingen af forløbet skal eleverne lave pandekager med forskellige meltyper og det er muligt at udvide med mere undervisning i madkundskab. 

Efterbehandlingen rummer 2 lektioner i natur/teknologi og 2-4 lektioner i madkundskab (kan udelades).

HUSK at booke madkundskabslokalet, hvis eleverne skal tilberede pandekagerne indenfor og hvis forløbet skal udfoldes med yderligere mad (opskrifter kommer i lærervejledningen i august)

Lærervejledning ligger under 'Materialer'

Sted
Jordbrugets Uddannelsescenter, Bredballegård
Nymarksvej 65
8320 Mårslet

Der kan søges om refusion for transportudgifter (gruppebillet/rekvirering af bus).

Kriterier for refusion

Materiale

Lærervejledning til forløbet, som rummer alle materialer, som skal benyttes i forberedelsen og efterbehandlingen af forløbet.

Forløbet er også tilgængelig på MOMO.

Tilmelding